spacer.png, 0 kB
Μαίος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Καιρός


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
35ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ PDF Εκτύπωση E-mail

                                                                         Με Διεθνή Συμμετοχή

                                                                        Ρόδος 9-11/10/2015

                                                                  Ξενοδοχείο Ρόδος Παλλάς Hotel

                                        Κεντρικό θέμα: << ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ >>

To συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο μαγευτικό περιβάλλον της Ρόδου.Το επιστημονικό πρόγραμμα καταρτίζεται με την επιμέλεια και την ενεργο συμμετοχή των οδοντιατρικών σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.Θα πλαισιωθεί επίσης απο διακεκριμένους Έλληνες και ξένους κλινικολυς και ερευνητές.Φιλοδοξία της Οργανωτικής Επιτροπής είναι να παρουσιαστούν οι άριστες καθιερωμένες γνώσεις και να προωθηθούν οι πιο ελκυστικές καινοτόμες ιδέες.

Περιλαμβάνονται Εισηγήσεις,Στρογγυλά Τραπέζια,Αντιπαραθέσεις,Σεμινάρια,Διαδραστικές Συνεδρίες,Τηλεματικές παρουσιάσεις,Work shops,Ανακοινώσεις,Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων,Posters.

 Στους συμμετέχοντες στο Συνέδριο θα χορηγηθούν για πρώτη φορά μονάδες ECTS που αναφέρονται στο Ευρωπαϊκο Σύστημα Μεταφερόμενης μοριοδότησης.

Παράλληλα προγραμματίζεται πλούσιο παράπλευρο κοινωνικό και αθλητικό πρόγραμμα με πολλές εκπλήξεις.Σας περιμένουμε όλους!

 

 

                                                                                Καθηγητής Ι.Ιατρού

                                                                   Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε εδώ

 

 
Ανακοίνωση παράτασης καταβολής εισφορών α΄εξαμήνου 2015. PDF Εκτύπωση E-mail

Μετά την συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ την 30η Ιουλίου 2015 αποφασίστηκε 
η εκ νέου  παράταση της διορίας καταβολής της δόσης του α΄ εξαμήνου 2015 για τις συνδρομές των εν ενεργεία ασφαλισμένων του Τομέα Υγειονομικών ΕΤΑΑ για ένα μήνα επιπλέον μήνα ήτοι μέχρι 26/08/2015.

 

 
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Ν.4321/2015 ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

 

Βάσει του άρθρου 28 του ν.4321/2015 και της Υ.Α. Β7/11798/596/24-3-2015 είναι δυνατή η ρύθμιση ως εξής:

Αριθμός δόσεων

Μείωση % επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

 

Εφάπαξ

100%

 

Από 2 έως 36 δόσεις

80%

 

Από 37 έως 50 δόσεις

70%

 

Από 51 έως 72 δόσεις

60%

 

Από 73 έως 100 δόσεις

50%

Επισημαίνεται ότι με το νέο πλαίσιο ρύθμισης:

Ρυθμίζονται οφειλές μέχρι

 •  31/12/2014 για φυσικά πρόσωπα
 •  31/1/2015 για νομικά πρόσωπα
 •  Για κύρια οφειλή άνω των 5000,00 € προβλέπεται εφεξής (από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση) μηνιαία προσαύξηση ύψους 0,25%. Για ύψος οφειλής έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση
 •   Η κύρια οφειλή που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση, από 1.1.2013 επιβαρύνεται με το ετήσιο επιτόκιο που καθορίζεται στην παρ.11 της υποπαρ.ΙΑ2 της παρ.ΙΑ΄του Ν.4152/2013 και λαμβάνει την έκπτωση που αντιστοιχεί στο σχήμα δόσεων που επιλέγεται από τον οφειλέτη.
 •   Στις προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη, επί των οποίων προβλέπεται έκπτωση, ανάλογα με το σχήμα ρύθμισης που επιλέγεται, δεν περιλαμβάνονται τα αυτοτελή πρόστιμα.
 •       Το ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) €.
 •       Σε περίπτωση μετάπτωσης από υφιστάμενη ρύθμιση, που είναι ενεργή, στην παρούσα, για τον υπολογισμό του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης του παρόντος νόμου συνυπολογίζεται το πλήθος των δόσεων που έχει ήδη καταβληθεί στην προϋφιστάμενη ρύθμιση.
 •       Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων. Στην περίπτωση αυτή, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.
 •       Για τα φυσικά πρόσωπα, ΜΟΝΟ η πρώτη δόση του διακανονισμού εξοφλείται με ειδοποιητήριο το οποίο θα σας δοθεί με την υποβολή της αίτησης.
 •       Οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα με ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ μέσω του διατραπεζικού συστήματος.
 •      Η πάγια εντολή θα πρέπει να γίνεται σε Υποκατάστημα τράπεζας που έχετε επιλέξει και όχι μέσω Internet Banking, τουλάχιστον 5 εργάσιμες πριν την ημερομηνία λήξης της οφειλής της 2ης δόσης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η ενημέρωση των πληρωμών του διακανονισμού και υπάρχει κίνδυνος απώλειας της ρύθμισης.
 •     Οι δόσεις εισπράττονται την τελευταία ημέρα του μήνα. Αν η μέρα αυτή τύχει να είναι αργία, εισπράττονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 •     Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4321/2015 δεν προβλέπεται η δυνατότητα καθυστέρησης πληρωμής δόσης πέραν του ενός (1) μηνός, ανά 12μηνο πρόγραμμα ρύθμισης. Σε αυτή τη περίπτωση, η καθυστερούμενη δόση, δύναται να καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία πληρωμής της αμέσως επόμενης δόσης.
 • Τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια που καταβάλλονται δόσεις θα πρέπει να μην οφείλονται τρέχουσες εισφορές δηλ. για δόσεις που καταβάλλονται κατά την διάρκεια του α’ εξαμήνου να μην οφείλονται εισφορές μέχρι 31/12 του προηγούμενου έτους και για δόσεις που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου να μην οφείλονται εισφορές μέχρι 30/6 του ίδιου έτους.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ

- www.tsay.gr

-Eπιλέξτε "Εγγραφείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ"

-Συμπληρώστε τα παρακάτω:

Kατηγορία Χρήστη

Επιθυμητό username

Επιθυμητό password

Επιβεβαίωση password

ΑΜΚΑ

Αριθμός Μητρώου ΤΣΑΥ

Έτος κτήσης πτυχίου

Προσωπικό e-mail

-Eπιλέξτε "Εγγραφή"

 

Ο λογαριασμός έγινε με επιτυχία

 

- www.tsay.gr

Επιλέξτε "Συνδεθείτε"

-Username

-Password

-Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλισμένου

-Ανανέωση (κάθε φορά που συνδέεστε).

 

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να καλείτε στο ΤΣΑΥ-ΕΤΑΑ Λαρίσης. Τηλ.Επικοινωνίας:2410-250448 ή στο ΤΣΑΥ-ΕΤΑΑ Λαμίας. Τηλ.Επικοινωνιας :22310-47462

Για την εκτύπωση της αίτησης πατήστε εδω

 

 
ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 1/1/2014

1. Με βάση τον Ν.4093/2012 και τον νέο κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών ( ΚΦΑΣ) από 1/1/2014 καταργείται το Βιβλίο Ασθενών 

2. Σχετικά με τη χρήση Ταμειακών μηχανών, εξαιρούνται οι οδοντίατροι βάσει της Πολ 1001 (ΦΕΚ 2ΤΒ/2014) ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων που τηρούν και τη μορφή του φορέα τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).
3. Όσοι έχετε μπλοκ αποδείξεων με σφραγίδα ΄΄Αθεώρητα βάσει ΠΟΛ….΄΄ τα εξαντλείτε. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται η συγκεκριμένη σφραγίδα. Αρκεί η επαγγελματική σφραγίδα του οδοντιάτρου καθώς και η αρίθμησή τους. Απαραίτητη η αναγραφή ονοματεπώνυμου και διευθύνσεως του πελάτη.                                                                                            

4.Από  1/1/2014 οποιαδήποτε αγορά για υλικά της δραστηριότητάς μας ή λειτουργική δαπάνη από 500 Ευρώ και πάνω θα πρέπει να εξοφλείται είτε με τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό του προμηθευτή μας  είτε με προσωπική επιταγή.

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Φθιώτιδος  μαζί με την Ε.Ο.Ο. βρίσκεται σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και για κάθε  εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

Κατόπιν γραπτής  επικοινωνίας του  συλλόγου μας  με την διεύθυνση του  ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ μας επισημάνθη για  άλλη μία φορά 

η ανάγκη ύπαρξης  και  συνεχούς επικαιροποίησης του ηλεκτρονικού φακέλου ασφαλισμένου (ΗΦΑ) για κάθε οδοντίατρο

έτσι ώστε να είναι δυνάτες οι κάθε είδους συναλλαγές μας  με τον  ασφαλιστικό μας φορέα (καταβολή  ασφαλιστικών

εισφορών, χορήγηση  ενημερότητος, λοιπές  παροχές ).

Ειδικά  για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητος αυτή μπορεί να  αποστέλλεται στους ασφαλισμένους  και ηλεκτρονικά

με e-mail  ή fax αφού  έχει προηγηθεί  ανάλογη αίτηση του ασφαλισμένου με τα στοιχεία του. Περισσότερα για  την 

ηλεκτρονική  έκδοση ενημερότητος  στην  ιστοσελίδα του ταμείου  www.tsay.gr

Ακόμη στις περιπτώσεις  εκειίνες που ο ασφαλισμένος επιθυμεί έκδοση  ασφαλιστικής ενημερότητας ή θεώρηση βιβλιαρίων

υγείας αλλά ο  ηλεκτρονικός του φάκελος φέρει κενά προυπηρεσίας λόγω μη προσκόμισης ή απωλείας αντίστοιχων

δικαιολογητικών, τότε υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση δια  της  οποίας  θα  βεβαιώνει την προυπηρεσία του για  τα

παραπάνω κενά και αναλαμβάνει την  υποχρέωση να προσκομίσει  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  εντός τριμήνου.

Οι αντίστοιχες  ενημερότητες και  θεωρήσεις βιβλιαρίων εκδίδονται κατόπιν αυτών με ισχύ τριμήνου μέσα στο  οποίο

ο  ασφαλισμένος προσκομίζει  τα  ελλείποντα δικαιολογητικά.

Τέλος  από 10/12 είναι δυνατή μέσω  του ηλεκτρονικού  μας φακέλου η  εκτύπωση του  ειδοποιητηρίου πληρωμής

εισφορών β' εξαμήνου  2013.

 

 

 

 

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 6 από 7
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB